Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774173

Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se dopadiště, které není vybaveno účinnými bezpečnostními prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, umístí v odděleném prostoru vzdáleném od všech staveb a ploch, které by mohly být ohroženy střelbou, odpalováním nebo ničením munice, kromě krytů pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice, do stran a dozadu
  • 1) nejméně 500 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: nejméně 700 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
  • 3) nejméně 800 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774173 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: