Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774169

Podle nařízení vlády č. 218/2017 Sb. se šířka dálkové střelnice pro munici stanoví podle druhu střelby. Jde-li o střelnici pro munici určenou pro střelbu pod jiným než nulovým náměrem do terénu, určí se šířka ze součtu možných bočních úchylek a střepinového účinku střely. Zjištěná vzdálenost
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: se zvýší na každou stranu o 500 m po celé délce střelnice jako boční zajištění. Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
  • 2) se zvýší na každou stranu o 1000 m po celé délce střelnice jako boční zajištění. Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
  • 3) se zvýší na každou stranu o 800 m po celé délce střelnice jako boční zajištění. Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774169 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: