Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774165

Pokud zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice pomocí bezpečnostních prvků uvedených v § 5 odst. 3 písm. b) nařízení vlády č. 218/2017 Sb. nezamezuje zcela vstupu neoprávněných osob do tohoto ohroženého prostoru,
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: instaluje se zařízení umožňující provedení zvukové a případně též vhodné světelné signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak, aby zvuková signalizace byla zřetelně slyšitelná alespoň na hranice ohroženého prostoru a světelná signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách do ohroženého prostoru.
  • 2) instaluje se zařízení umožňující provedení obrazové a případně též vhodné světelné signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak, aby obrazová nebo světelná signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách do ohroženého prostoru.
  • 3) instaluje se zařízení umožňující provedení obrazové a případně též vhodné zvukové signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak, aby zvuková signalizace byla zřetelně slyšitelná alespoň na hranice ohroženého prostoru a obrazová signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách do ohroženého prostoru; přístupové cesty do ohroženého prostoru musejí být označeny výstražnou vlajkou červené barvy o rozměrech alespoň 50x75 cm, umístěné na stožáru vysokém alespoň 2 m.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774165 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: