Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774137

Nakládat s výbušninami, pokud zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě nestanoví jinak, mohou jen
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: osoby starší 18 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé.
  • 2) osoby starší 21 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé.
  • 3) osoby starší 21 let, způsobilé k právním úkonům, bezúhonné, spolehlivé a zdravotně a odborně způsobilé.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774137 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: