Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774135

Vyrábět, zpracovávat nebo skladovat výbušniny nebo provádět výzkum, vývoj, zkoušení, ničení nebo zneškodňování výbušnin lze podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě pouze ve stavbě, kterou lze
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: užívat k tomuto účelu podle kolaudačního rozhodnutí, kolaudačního souhlasu nebo souhlasu či povolení změny v účelu užívání stavby podle stavebního zákona, nebo na plochách k tomu určených podle rozhodnutí o změně využití území podle stavebního zákona. Tato povinnost se nevztahuje na výrobu výbušnin mobilní jednotkou připravující výbušniny v místě spotřeby pro jejich přímé nabití do vývrtu.
  • 2) užívat k tomuto účelu podle vnitřního předpisu podnikatele.
  • 3) užívat k tomuto účelu podle povolení vydaného znalcem v oboru výbušnin.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774135 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: