Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774133

Při nakládání s výbušninami jsou osoby nezúčastněné při těchto činnostech podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: povinny řídit se pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny k zajištění bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku.
  • 2) povinny řídit se pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, a respektovat její pokyny k zajištění ochrany majetku. Na tuto skutečnost musí být písemně upozorněny před zahájením činností.
  • 3) nejsou povinny řídit se pokyny osoby, která nakládá s výbušninami, musí však respektovat pokyn takové osoby k opuštění prostoru, kde je s výbušninami nakládáno.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774133 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: