Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774129

Výbušninou se podle zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě rozumí látky a předměty, které jsou uvedeny
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: v Příloze A Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) zařazené do třídy 1 těchto látek, pokud nejde o střelivo, munici a pyrotechnické výrobky).
  • 2) v prováděcím předpisu Českého báňského úřadu, a které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo, munici a pyrotechnické výrobky.
  • 3) ve Sbírce zákonů, které jsou zařazeny v příloze A této Sbírky do třídy I těchto látek, jakož i látky, které mají vlastnosti trhavin, třaskavin, střelivin nebo výbušných pyrotechnických složí, pokud nejde o střelivo, munici a pyrotechnické výrobky.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774129 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: