Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774123

V pochybnostech, zda je výrobek určitého typu municí, rozhoduje podle zákona o zbraních
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Ministerstvo vnitra na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Policie České republiky.
  • 2) Český báňský úřad na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Policie České republiky.
  • 3) Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva na žádost držitele obecné muniční licence nebo z moci úřední na základě vyjádření Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Českého báňského úřadu a Policie České republiky.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774123 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: