Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774091

Držitel muniční licence je podle zákona o zbraních mimo jiné povinen požádat příslušný útvar Policie České republiky o vydání nové muniční licence, jestliže došlo ke změně názvu nebo sídla právnické osoby nebo jména, příjmení nebo místa pobytu podnikající fyzické osoby; ve lhůtě do
  • 1) 5 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.
  • 3) 15 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala, a původní doklad musí být připojen.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774091 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: