Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774073

Držitel průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu je při provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních mimo jiné povinen
  • 1) nařídit osobám, aby se nezdržovaly na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: upozornit osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny nebo v jeho blízkém okolí na možné hrozící nebezpečí a vyzvat je k opuštění nebezpečného prostoru.
  • 3) nařídit příslušníku Policie České republiky, aby osoby zdržující se na místě nálezu munice, střeliva nebo výbušniny vykázal z nebezpečného prostoru.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774073 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: