Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774055

Odvolání proti rozhodnutí o odnětí muničního průkazu
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: nemá odkladný účinek a držitel muničního průkazu je povinen tento průkaz neprodleně odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky.
  • 2) má odkladný účinek a držitel muničního průkazu není povinen až do nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky.
  • 3) má odkladný účinek a držitel muničního průkazu je povinen tento průkaz odevzdat příslušnému útvaru Policie České republiky do 10 pracovních dnů ode dne zániku jeho platnosti.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774055 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: