Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774035

Žadatel o vydání muničního průkazu se podle zákona o zbraních nepovažuje za bezúhonného mimo jiné, pokud byl
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: pravomocně uznán vinným trestným činem porušení předpisů o kontrole vývozu zboží a technologií dvojího užití, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně vývozu zboží a technologií dvojího užití, provedení zahraničního obchodu s vojenským materiálem bez povolení nebo licence, porušení povinnosti v souvislosti s vydáním povolení a licence pro zahraniční obchod s vojenským materiálem, zkreslení údajů a nevedení podkladů ohledně zahraničního obchodu s vojenským materiálem, nedovoleného ozbrojování, vývoje, výroby a držení zakázaných bojových prostředků.
  • 2) pravomocně uznán vinným nedbalostním trestným činem spáchaným při nakládání se zbraní, přitom postačuje nakládání se zbraní podle trestního zákoníku, ale nemusí se jednat o střelnou zbraň podle zákona o zbraních.
  • 3) pravomocně uznán vinným z přestupku na úseku zbraní a střeliva, na úseku používání výbušnin, a na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství tím, že neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774035 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: