Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774031

Za bezúhonného se podle zákona o zbraních nepovažuje mimo jiné žadatel o vydání muničního průkazu, který byl pravomocně uznán vinným úmyslným trestným činem proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo jiným úmyslným trestným činem spáchaným se zbraní, za který byl uložen trest odnětí svobody
  • 1) nepřevyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 15 let.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 20 let.
  • 3) převyšující 5 let a od ukončení výkonu trestu odnětí svobody neuplynulo alespoň 15 let.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774031 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: