Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774017

Žadatel o vydání vyššího muničního průkazu, nejedná-li se o případ uvedený v § 70d odst. 5 zákona o zbraních, nebo průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu podle zákona o zbraních prokazuje odbornou způsobilost zkouškou složenou před
  • 1) komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených Ministerstvem vnitra, policií, Ministerstvem obrany, Českým báňským úřadem a Ministerstvem školství.
  • 2) zkušebním komisařem, kterého určuje Ministerstvo vnitra, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český báňský úřad.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: komisí jmenovanou ministrem vnitra složenou ze zástupců navržených Ministerstvem vnitra, policií, Ministerstvem obrany, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774017 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: