Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774015

Existuje-li důvodné podezření, že u držitele muničního průkazu došlo ke změně zdravotního stavu, která by mohla mít za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti, může jej příslušný útvar Policie České republiky vyzvat, aby se dostavil ke svému posuzujícímu lékaři a podrobil se lékařské prohlídce. Držitel muničního průkazu je povinen se nejpozději
  • 1) do 1 měsíce ode dne oznámení výzvy podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru Policie České republiky nový posudek o zdravotní způsobilosti do 10 pracovních dnů po jeho převzetí.
  • 2) do 10 dnů ode dne oznámení výzvy podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře, nový posudek o zdravotní způsobilosti předložit příslušnému útvaru Policie České republiky nemusí, neboť ten zašle posuzující lékař.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: do 10 pracovních dnů ode dne oznámení výzvy podrobit lékařské prohlídce u posuzujícího lékaře a předložit příslušnému útvaru Policie České republiky nový posudek o zdravotní způsobilosti bez zbytečného odkladu po jeho převzetí.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774015 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: