Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774007

K žádosti o vydání vyššího muničního průkazu je žadatel mimo jiné povinen připojit
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: osvědčení o odborné způsobilosti, které nesmí být starší než 1 rok; osvědčení o odborné způsobilosti nepřipojuje žadatel, který doloží, že je držitelem platného oprávnění pyrotechnika podle zvláštního právního předpisu.
  • 2) posudek o dosaženém vzdělání v oboru výbušnin.
  • 3) výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774007 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: