Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00774003

Pyrotechnický průzkum podle zákona o zbraních představuje
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: soubor odborných činností při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí, nebo při dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a při identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
  • 2) soubor odborných činností prováděných držitelem průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí a odborná likvidace (deaktivace), nebo při dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a při identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
  • 3) soubor odborných činností prováděných držitelem vyššího muničního průkazu při vyhledávání munice, střeliva nebo výbušnin, jejich identifikaci stanoveným postupem a zajištění, popřípadě jejich vyzvednutí a odborná likvidace (deaktivace), nebo při dohledu při zemních pracích, při nichž se očekává nález munice, střeliva nebo výbušnin, a při identifikaci nalezené munice, střeliva nebo výbušnin.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00774003 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Právní předpisy - muniční průkaz a pyrotechnický průzkum: