Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771363

Dle prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra se k zapisování údajů do evidencí, které nejsou vedeny v centrálním registru zbraní a jsou vedeny v listinné podobě, používají
  • 1) pouze psací prostředky, jejichž dodavatelé doloží certifikát o shodě vlastností prostředku s normou ISO 14145-2.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: psací prostředky, které umožňují nesmazatelný písemný záznam.
  • 3) pouze psací prostředky uvedené v seznamu Ministerstva vnitra, který obsahuje přehled psacích prostředků povolených pro provádění úředních evidenčních záznamů.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771363 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: