Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771357

Dle příslušné prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra v případě režimu stanoveného pro zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy (§ 50b a § 70n odst. 5 zákona o zbraních) je osobou provádějící přepravu
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky, člen ostrahy, nebo v doprovodném vozidle.
  • 2) řidič. Dále se touto osobou vždy rozumí zástupce provozovatele dopravního prostředku oprávněný přijmout opatření k zajištění bezpečnosti konkrétního dopravního prostředku v průběhu přepravy zbraní, střeliva a munice.
  • 3) osoba přítomná v dopravním prostředku, zejména řidič, člen osádky. Osoba přítomná v doprovodném vozidle se za osobu provádějící přepravu nepovažuje.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771357 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: