Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771343

Za technicky způsobilý se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje komorový trezor, který splňuje technické požadavky stanovené v
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: v příslušném nařízení vlády.
  • 2) v příslušné vyhlášce Ministerstva vnitra.
  • 3) v příslušné směrnici vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771343 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: