Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771341

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní a střeliva považuje zvláštní uzamčené zařízení, které splňuje technické požadavky stanovené v
  • 1) v příslušném nařízení Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: v příslušném nařízení vlády.
  • 3) v příslušném obecně závazném nařízení Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771341 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: