Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771339

S bližším vymezením pojmu elektronického zabezpečovacího zařízení pro zajištění ochrany muničního skladiště stejně jako s technickými požadavky na toto zařízení se lze podrobně seznámit
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: v příslušném nařízení vlády.
  • 2) v příslušné vyhlášce Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • 3) v příslušné obecně závazné směrnici Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771339 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: