Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771305

Držitel zbrojního průkazu skupiny B až E, držitel zbrojního průvodního listu pro tranzit zbraně nebo střeliva nebo držitel evropského zbrojního pasu, který nosí zbraň nebo manipuluje se zbraní na veřejnosti nebo na místě veřejnosti přístupném, přestože je jeho schopnost k této činnosti snížena požitím alkoholických nápojů anebo jiných návykových látek, léků nebo v důsledku nemoci, se dopustí
  • 1) trestného činu.
  • 2) jiného správního deliktu.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: přestupku.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771305 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: