Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771299

Fyzická osoba, která nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu s § 60 zákona o zbraních, se dopustí
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: přestupku.
  • 2) jiného správního deliktu.
  • 3) provinění sankčně postižitelného pouze tehdy, pokud tak stanoví obecně závazná vyhláška obce, na jejímž katastrálním území k tomuto nošení zbraně došlo.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771299 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: