Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771283

Nabývat do vlastnictví, držet, přechovávat, skladovat munici a jinak nakládat s municí je oprávněn
  • 1) pouze držitel muniční licence skupiny A.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: pouze držitel obecné muniční licence.
  • 3) pouze držitel muniční licence 1. bezpečnostní třídy.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771283 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: