Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771273

Zakázanou municí je munice, jejíž použití, vývoj, výroba, skladování, převod nebo hromadění je zakázáno
  • 1) nařízením vlády či meziresortní dohodou.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu.
  • 3) zákonem upravujícím nakládání s výbušninami a zákonem upravujícím obchodování s vojenským materiálem.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771273 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: