Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771269

Technické požadavky na zabezpečení a podmínky pro skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami stanoví
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: prováděcí právní předpis. Stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
  • 2) svým rozhodnutím příslušný útvar policie po dohodě s Českým báňským úřadem. Příslušný útvar policie stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
  • 3) obecně závaznou směrnicí Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva po dohodě s Českým báňským úřadem. Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva stanoví rovněž prostory, ve kterých se černý lovecký prach, bezdýmný prach a zápalky skladovat nesmí.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771269 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: