Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771267

Při zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami podle zákona o zbraních
  • 1) je nutné respektovat obecně závazné pokyny pro manipulaci vydávané Český báňským úřadem ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom je nutné dbát základní opatrnosti.
  • 2) musí každý dbát doporučujících pokynů pro manipulaci vydávaných Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, přitom by nemělo být ve zvýšené míře ohroženo životní prostředí.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: musí každý dbát zvýšené opatrnosti, přitom nesmí ohrozit život, zdraví a majetek jiných osob.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771267 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: