Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771263

Každý, kdo nalezne zbraň nebo zakázaný doplněk zbraně, je povinen
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: neprodleně oznámit jejich nález nejbližšímu příslušníkovi policie nebo útvaru policie nebo obecnímu úřadu, který toto oznámení předá nejbližšímu útvaru policie.
  • 2) nejpozději do 48 hodin od okamžiku nálezu oznámit jejich nález zaměstnanci policie nebo strážníkovi obecní policie.
  • 3) nejpozději do 12 hodin od okamžiku nálezu oznámit jejich nález strážníkovi obecní policie, zaměstnanci policie nebo krajskému úřadu.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771263 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: