Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771259

Držitel zbrojního průkazu, zbrojní licence nebo zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz zbraně nebo střeliva je povinen, pokud neučiní jinak v souladu se zákonem o zbraních, požádat příslušný útvar policie o povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně kategorie A, B nebo C nebo předat ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu střelivo osobě, která je k této činnosti oprávněna, do
  • 1) 1 měsíce ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 6 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
  • 3) 10 měsíců ode dne následujícího po dni zániku jejich platnosti.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771259 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: