Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771251

Osoba, která se účastní veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav, může na těchto akcích nosit zbraň, pokud je to nezbytné k ochraně života, zdraví nebo majetku a nošení zbraně povolí
  • 1) pořadatel.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: útvar policie příslušný podle místa konání akce.
  • 3) obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa konání akce.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771251 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: