Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771227

Změnu provozního řádu střelnice, změnu správce střelnice, změny, které mohou mít vliv na bezpečnost provozu střelnice, nebo ukončení provozování nebo zrušení střelnice je povinen provozovatel střelnice oznámit do
  • 1) 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
  • 3) 20 pracovních dnů příslušnému útvaru policie, který vydal povolení k provozování střelnice.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771227 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: