Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771195

Jestliže při registraci zbraně vznikne důvodné podezření na špatný technický stav zbraně, který by mohl vést k její destrukci, vyzve příslušný útvar policie vlastníka zbraně, aby předložil zbraň k ověření
  • 1) Strojírenskému zkušebnímu ústavu podle zvláštního právního předpisu.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: Českému úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva podle zvláštního právního předpisu.
  • 3) Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle zvláštního právního předpisu.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771195 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: