Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771193

Příslušný útvar policie registraci zbraně neprovede, pokud jde mimo jiné o zbraň
  • 1) podléhající povolení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena cizozemskou zkušební značkou.
  • 2) podléhající ohlášení podle zvláštního právního předpisu, pokud je označena českou zkušební značkou starší 5 let.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: podléhající ověřování podle zvláštního právního předpisu, pokud není označena zkušební značkou.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771193 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: