Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771183

Držitel zbrojní licence je mimo jiné povinen ustanovit zbrojíře do
  • 1) 10 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 5 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Příslušný útvar policie může vůči nově jmenovanému zbrojíři vznést námitky a vyzvat k jeho neprodlenému odvolání.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 30 dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie.
  • 3) 15 pracovních dnů od ukončení činnosti stávajícího zbrojíře a oznámit tuto změnu do 10 pracovních dnů příslušnému útvaru policie. Zbrojířem nemůže být ustanovena osoba, která je k držiteli zbrojní licence v pracovním poměru.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771183 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: