Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771169

Zkušební komisař, který byl odvolán, protože závažných způsobem nebo opakovaně porušil právní předpisy upravující zkoušku odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu, může požádat o jmenování zkušebním komisařem nejdříve po uplynutí
  • 1) 6 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
  • 2) 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 3 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o odvolání.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771169 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: