Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771119

Příslušný útvar policie žádost o vydání nového zbrojního průkazu zamítne,
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: nebudou-li splněny podmínky zdravotní způsobilosti, bezúhonnosti nebo spolehlivosti stanovené pro vydání zbrojního průkazu.
  • 2) nebudou-li splněny podmínky osobnostní způsobilosti a bezkonfliktního společenského chování stanovené pro vydání zbrojního průkazu.
  • 3) nebude-li ke dni podání žádosti splněna podmínka společenské způsobilosti stanovená pro vydání zbrojního průkazu. Splnění podmínky zdravotní způsobilosti musí žadatel doložit pouze tehdy, pokud je k tomu písemně vyzván příslušným útvarem policie.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771119 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: