Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771113

Ten, kdo prokazatelně nadměrně požívá alkoholické nápoje nebo prokazatelně požívá návykové látky
  • 1) se považuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
  • 2) se nepovažuje podle zákona o zbraních za způsobilého.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: se nepovažuje podle zákona o zbraních za spolehlivého.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771113 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: