Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771071

Pomine-li řádný důvod, pro který bylo povolení vlastnit nebo držet zbraň kategorie B vydáno, příslušný útvar policie povolení
  • 1) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zajišťování ostrahy majetku a osob.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů ochrany života, zdraví nebo majetku.
  • 3) odejme; to neplatí, bylo-li vydáno z důvodů zabezpečení úkolů podle zvláštního právního předpisu.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771071 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: