Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771069

Držitel zbrojního průkazu, který má místo pobytu ještě v jiném členském státě, je povinen předložit se žádostí o povolení pro zbraň kategorie B ve smyslu § 12 odst. 1 zákona o zbraních též předchozí souhlas tohoto členského státu s udělením povolení pro zbraň kategorie B nebo prohlášení tohoto členského státu o tom, že předchozí souhlas není nezbytný, s překladem do jazyka českého, vyhotoveným tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků. Jiným členským státem se v tomto případě rozumí
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: jiný členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace.
  • 2) jiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
  • 3) jiný členský stát Evropské unie nebo jiný členský stát Organizace Severoatlantické smlouvy.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771069 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: