Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771015

Pro účely zákona o zbraních se rozumí nošením zbraně nebo střeliva mít
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: zbraň nebo střelivo u sebe, s výjimkou případů, kdy se jedná o držení.
  • 2) zbraň nebo střelivo umístěné v prostoru vymezeném poloměrem 10 metrů kolem dotčené osoby.
  • 3) zbraň nebo střelivo uvnitř bytových nebo provozních prostor nebo uvnitř zřetelně ohraničených nemovitostí se souhlasem vlastníka nebo nájemce uvedených prostor nebo nemovitostí.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771015 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: