Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771013

Přenecháním zbraně nebo střeliva se pro účely zákona o zbraních rozumí
  • 1) poskytnutí možnosti příslušnému útvaru policie se zbraní a střelivem fakticky nakládat, a to nejdéle na dobu 10 pracovních dnů.
  • 2) neposkytnutí možnosti jiným osobám se zbraní a střelivem fakticky nakládat.
  • 3) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: poskytnutí možnosti jiné osobě se zbraní nebo střelivem fakticky nakládat.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771013 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: