Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771007

Umožní-li mimo jiné stát disponovat se zbraní, střelivem nebo municí, které jsou v jeho držení a nevztahuje se na ně zákon o zbraních, komukoliv jinému, který je oprávněn zbraně, střelivo nebo munici držet podle zákona o zbraních,
  • 1) vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, a to počínaje dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy bylo provedeno komisionální převzetí příjemcem či jeho pověřeným zástupcem.
  • 2) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: vztahuje se na tuto věc od okamžiku převzetí zákon o zbraních.
  • 3) vztahuje se na tuto věc zákon o zbraních, pokud tak rozhodne příslušný útvar policie nebo Ministerstvo vnitra.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771007 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: