Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771005

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: zřizování a provozování střelnic Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
  • 2) zřizování a provozování střelnic obecní policií, pokud má být střelnice následně využívána pouze pro potřeby výcviku strážníků obecní policie.
  • 3) zřizování a provozování střelnic Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771005 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: