Zkoušky na zbrojní průkaz - otázka 00771003

Zákon o zbraních se mimo jiné nevztahuje, není-li stanoveno jinak, na
  • 1) SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k ověřování Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva.
  • 2) zbraně, střelivo a munici, které jsou určeny k certifikaci tuzemskými i cizozemskými subjekty působícími na úseku technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví.
  • 3) zbraně, střelivo a munici, které jsou z působnosti zákona o zbraních vyjmuty rozhodnutím Ministerstva vnitra. Toto rozhodnutí je podmíněné získáním předchozího souhlasného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Zobrazit správnou odpověď

Tato otázka ze skupiny má kód 00771003 a v testech se za její správné zodpovězení získá 3 body.

předchozí otázka náhodná otázka následující otázka

Další otázky ve skupině Zákon o zbraních a právní předpisy: